Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Hrvatski esperantist - Kroata esperantisto - www.hes-keu.hr

                         Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Kroata esperantisto - Hrvatski esperantist - www.hes-keu.hr Hrvatski eperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Naslov
  
 


1992. godina

 

2007. godina

    

o

 

o

 

o

 

 

Enhavo - Sadržaj - Kroata esperantisto - Hrvatski esperantist - www.hes-keu.hr
OFICIALA ORGANO DE LA KROATA ESPERANTISTA UNUIĜO


INSTRUA RAKONTETO

Iun tagon la azeno de vilaĝano falis en puton.

La besto dum horoj ploregis dume la vilaĝano pensis kion fari. Finfine li decis: la besto jam estas tro maljuna, krome oni devas fermi la puton. Do, li decidis ke ne indas savi la azenon.

Li invitis siajn najbarojn, ke ili venu helpi lin. Ĉiuj manprenis ŝovelilojn kaj komencis ĵetadi rubaĵojn en la puton. La azeno tuj komprenis kio okazis kaj komencis malespere plori.

Sed post kelkaj momentoj ĝi eksilentis.

La vilaĝano ekhavis la kuraĝon por ekrigardi en la puton. Li estis ŝokita per tio, kion li vidis. Post ĉiu ŝovelilo da rubaĵoj, kiu falis sur ĝian dorson, la azeno faris ion mirigan: ĝi forŝutis la dorson kaj supreniris unu ŝtupon pli. Baldaŭ ĉiuj mirege ekvidis la feliĉan azenon elirante el la puto.

Vivo sur vin verŝos rubaĵojn, diverspecajn malpuraĵojn. La truko, kiel eliri el la puto konsistas el tio, ke vi devas ĉion forŝuti kaj supreniri super je unu plia ŝtupo.

Ĉiu nia malfeliĉo estas unu ŝtupo. Sed ni povas eliri eĉ el la plej profunda puto simple ne rezignante.

Neniam vi rezignu! Forŝutu ĉion kaj supreniru je plia ŝtupo!

Memoru kvin simplajn feliĉregulojn:

Liberigu la koron de la malamo - pardonu.

Liberigu la menson je zorgoj - pluraj neniam realiĝas.

Vivu simple kaj estimu tion, kion vi posedas.

Donadu pli!

Atendu malpli!

Revenante al la azeno:

Ĝi post la reveno mordis la vilaĝanon, kiu deziris enterigi ĝin. La vundo infektiĝis kaj post iom da tempo la vilaĝano agonie mortis. Oni entombigis lin en la puton.

Instruo de ĉi rakonto:

Kiam vi ion malbone faras, rememoru ke tio ĉiam revenas al vi.

[ ENHAVO | SADRŽAJ ]

  


1992. jaro

o 

2007. jaro

o 

o

o 

o

o 

o

o 

o

o 

o

o 

o

 

 

 

 

>>> HOME | O NAMA | KROATA ESPERANTISTO | ENKETILO | QUESTIONARIO | KONTAKT <<<

www.hes-keu.hr | webmaster