Esperanto Hrvatska - Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Hrvatski esperantist - Kroata esperantisto - www.hes-keu.hr

Home - Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Kroata esperantisto - Hrvatski esperantist - www.hes-keu.hr Hrvatski eperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Naslov
 
 

Dobro došli na stranice
Hrvatskoga esperantskog saveza!


Google


Internet www.hes-keu.hr


21. veljače:
Međunarodni dan materinjeg jezika


http://www.skole.hr/veliki-odmor/kalendar?news_id=125


MESAĜO DE IRINA BOKOVA, ĜENERALA DIREKTORO DE UNESKO POR LA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO

http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=534#1

angla | araba | ĉina | franca | hispana | rusa


SRETAN BOŽIĆ
I SVAKO DOBRO U 2014. GODINI
ŽELI
HRVATSKI ESPERANTSKI SAVEZ

FELIĈAN KRISTNASKON
KAJ ĈION BONAN EN LA JARO 2014
DEZIRAS
KROATA ESPERANISTA UNUIĜO


Vukovar
18. 11. 1991. - 18. 11. 2013.

Vukovar - Klapa "Sveti Juraj" HRM


INTERLIBER
36. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA I UČILA

12.-17. studenoga


Hrvatske knjige izvan Hrvatske na Interliberu

Izložba nakladničke djelatnosti hrvatskog iseljeništva, hrvatskih manjina, te Hrvata iz Bosne i Hercegovine

Organizator: Matica hrvatskih iseljenika
paviljon: 6, štand: 2g

Među izlošcima i izdanja Hrvatskoga esperantskog saveza!

12.-14. 11. i 17. 11. od 10 do 20 sati
15.-16. 11. od 10 do 21 sat

ulaz besplatan

Katalog: http://matis.hr/images/pdf/HKIH_2013_katalog.pdf


Im memoriam
dr. Ivo Borovečki (1924-2013)

esperantist od 1940. godine, predsjednik Organizacijskog odbora Svjetskog esperantskog kongresa, Zagreb 1954., počasni član Svjetskog esperantskog saveza

Hvala za potporu svake vrste od početka djelovanja našega Saveza.
Hvala za prijateljsku riječ, razumijevanje, a posebno za raspoloživost uključenja u naša izdanja prijevodima poezije Hrvata izvan domovine.

Hrvatski esperantski savez

Dankon por ĉies speca subteno al nia Unuiĝo de ĝia fondiĝo.
Dankon por la amika vorto, por la kompreno, kaj aparte dankon por la preteco kunlabori en niaj eldonoj tradukante la poemojn de Kroatoj ekster la patrolando.

Kroata Esperantista Unuiĝo

[Više u Glasu Istre: In memoriam]


17a ESPERANTO-KONFERENCO
de ALP-ADRIO
Izola – Slovenio 1-2 junio 2013

ĉe Centro por kulturo, sporto kaj manifestacioj
Izola, Ul. Oktobrske Revolucije 1

Konferenca temo:
Izola, paca kunvivejo de tri Kulturoj


VIRTUALNI JEZIČNI FESTIVAL

Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš
(na donjem linku pronaći ćete prijevod te izreke na šezdesetak jezika)
http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.gdic.st?phrase_code=6115546

European Day of LanguagesEuropski dan jezika

Europski dan jezika utemeljilo je Vijeće Europe 2001. godine "Europske godine jezika" s ciljem poticanja jezične različitosti, višejezičnosti i cjeloživotnog učenja.

U povodu tog dana 26. rujna organiziraju se različite aktivnosti. No, neke aktivnosti iako vezane uz taj dan odvijaju se ranije ili tijekom nekog duljeg razdoblja.

I mi, u Hrvatskom esperantskom savezu smo se odlučili za aktivnosti koje bi simbolično povezane dva datuma:

26. rujan Europski dan jezika i 15. prosinac Zamenhofov dan - dan esperantske knjige.

Želja nam je tijekom tih dana pokazati u pravom smislu jezičnu raznolikost i to u virtualnom svijetu, pa smo stoga i ovaj projekt nazvali VIRTUALNI JEZIČNI FESTIVAL.


Sv. Maksimilijan Kolbe
prezentado - prezentacija

STA MAKSIMILIANO KOLBE
patrono de katolikaj esperantistoj
70a datdeveno de la martireco

14.08.1941.-14.08.2011.

SV. MAKSIMILIJAN KOLBE
Nebeski zaštitnik katolika esperantista
70. obljetnica mučeništva


Kroata esperantisto - Hrvatski esperantist - www.hes-keu.hr
OFICIALA ORGANO DE LA KROATA ESPERANTISTA UNUIĜO


Naučite esperanto
[ Tečaj esperanta ili Lernu online tečaj ]

 

 

 

>>> O NAMA | KROATA ESPERANTISTO | PREPORUČAMO | VIRTUALNI JEZIČNI FESTIVAL | AKTUALNO | NAUČITE ESPERANTO <<<

>>> PRI NI | KROATA ESPERANTISTO | NI REKOMENDAS | VIRTUALA LINGVO-FESTIVALO | AKTUALE | PRAKTIKU LA LINGVON <<<

www.hes-keu.hr | webmaster